Академичен профил

Пътят в науката, който Пламен Моллов избира още като студент започва в Университета по хранителни технологии (УХТ) в гр. Пловдив. В единственото по рода си висше училище на Балканите повече от 20 години той обучава студенти по технология на преработката на плодове и зеленчуци. Създава учебната дисциплина „Управление на качеството и безопасността на храните” като израз на модерния научен възглед за здравословния начин на живот. Станала популярна години по-късно тази „вечно зелена идея” внушава разбирането, че с производството на един продукт практически се създават и възпитават потребителите му. Катедрата, която той ръководи, дава за трапезата на българина практически доказателства, че новите технологии, които въвежда, могат реално да допринесат за здравето и просперитета на нацията.

Пламен Моллов е специализирал е в Института по физикохимия към БАН, в Изследователския институт Гайзенхайм, в университетите Гент – Белгия, Вагенинген - Холандия, Бърнемут и Гримсби – Англия. Издал е седем учебника и има над 80 научни публикации. Участвал е в деветнайсет научни проекта, с българско и международно участие. Владее немски, английски и руски език.

Пламен Моллов е член на Съюза на учените в България, Научно-техническия съюз в хранителната промишленост и на Съюза на консултантите по управление на качеството. Почетен председател на Българската асоциация по хранителна и питейна индустрия и на Съюза на преработвателите на плодове и зеленчуци в България.
 

Професионален профил

През 2007 година Пламен Моллов е избран за Председател на Националната лозаро-винарска камара – най-голямата браншова организация у нас. Преструктурирането на лозята, подобряването на сортовия им състав за създаването на серии уникални вина, които ще направят разпознаваемо и конкурентноспособно българското вино – това е тенденцията, за утвърждаването на която работи НЛВК.

“Виното е свят на различията и в това е неговата красота. Не можем да бъдем конкурентноспособни, ако имитираме френските, португалските или чилийските вина, защото всяка имитация е по-лоша от оригинала. Шансовете ни да пробием на взискателния световен пазар са в уникалния вкус на българските сортове – мавруд, широка мелнишка лоза, гъмза, памид, димят. Вината, които се правят от тях, имат хилядолетна история – пили са ги героите на Омир от “Илиада”, а днес учените ги препоръчват като еликсир в битката срещу виновниците за стареенето – свободните радикали”.

Този възглед, който проф. Пламен Моллов споделя по национални и международни форуми, се превърна в допълнителен аргумент за приемането на пакета от български предложения за реформа в общоевропейското лозарство и винарство. Модерното виждане за преструктуриране на сектора и намаляване на “океана от вино” впечатли Европейската комисия и българските предложения залегнаха в общата селскостопанска политика на ЕС. Така с европейски пари още тази година българските лозари и винари ще могат да създават лозя с обновени сортове, да стопанисват по-добре съществуващите масиви и да правят промоции в чужбина. Всички български вина ще излизат на пазара с гарантиран произход, а по регистрационния им номер ще се проследява какъв е сортът на гроздето, от кое лозово насаждение е набрано, колко е узряло, каква е неговата захарност.

Политически профил

Като Председател на Парламентарната група на Национално движение за стабилност и възход (НДСВ) Пламен Моллов представлява своята партия в 39то и 40то Народното събрание. Нищо не разпалва ентусиазма му така, както страстното му убеждение, че членството на България в Европейския съюз може да даде много на всеки човек в България, стига да е готов за усилието да преодолее апатията и инерцията.

Следвайки възгледите си, Пламен Моллов работи активно за постигане на видими ползи от европейското членство на България. В 39то Народно Събрание той е председател на парламентарната Комисия по земеделието и горите. С приемането на 62 законопроекта допринася за усъвършенстването на съществуващата нормативна уредба и практически ръководи хармонизирането на българското с европейското законодателство в хода на провежданата европейска аграрна реформа. Със специфичните си знания и професионална компетентност Пламен Моллов допринася за увеличаване на парите за европейско финансиране на българското земеделие.

В 40то Народно събрание Пламен Моллов участва в работата на Временната комисия по европейските въпроси и Временната комисия по земеделието и горите. Заместник-председател е на парламентарната Комисия по земеделието и горите и е член на Комисията по наука и образование.

От октомври 2007 г. до края на работата на 40то НС Пламен Моллов е председател на Парламентарната група на НДСВ. От трибуната на парламента той прави многобройни изказвания от името на ПГ. Вносител е на 20 законопроекта, с които отстоява позициите на НДСВ като либерална партия с европейка ориентация, която ограничава ролята на държавата до там, до където частната инициатива и личната предприемчивост не са достатъчни за повишаване на жизнения стандарт и подобряване живота на хората.

Част от дейността на Пламен Моллов е свързана с развитието на двустранните парламентарни отношения. В периода 2001 – 2005 г. той е заместник-председател и председател на групата за приятелство “България – Германия”. От 2005 г. е Председател на групата за приятелство “България – Швейцария”.

Личните му усилия като Председател на ПГ са посветени на утвърждаването на НДСВ като партия на правилата, като предвидим и коректен партньор, който подчинява партийните интереси на интересите на гражданите и държавата. Сред утвърждаваните от НДСВ ценности са: преодоляване на партийно-политическите схеми на зависимост от бившите структури на ДС и прилагане на европейските стандарти във всички области на обществено-политическия, икономически, социален и културен живот у нас.